Lubliniec - Ocalić od zapomnienia

Tomasz Lubaszka

Tomasz Lubaszka urodził się 4 maja 1961 w Lublińcu, jako jedyne dziecko - Mariana i Marty z domu Sukiennik. Rodzina Tomasza pochodzi z Herb Śląskich, gdzie ojciec - Marian był Nadleśniczym. Tomasz szkołę podstawową skończył w Herbach.

Następnie uczył się w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Lublińcu w klasie o profilu humanistycznym (które bardzo miło wspomina, mimo problemów z matematyką u pani profesor Ewy Grabińskiej). Lata licealne były  - momentem gdy rozpoczęła się jego miłość do sztuki. Pobierał lekcje prywatne malarstwa, ale i rozwijał się na zajęciach plastycznych pod okiem pani Barbary Koenig.


Tomasz Lubaszka z okresu nauki w lublinieckim LO

Od 1980 do 1984 roku studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie w Instytucie Wychowania Artystycznego (chociaż początkowo przygotowywał się do egzaminów na wrocławskiej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych). Dyplom z malarstwa obronił z wyróżnieniem w pracowni profesora Wincentego Maszkowskiego w 1985 roku. Jednak artystą i pedagogiem, który miał największy wpływ na rozwój młodego artysty był prof. Marian Jarzemski. Zaś idolem Lubaszki został malarz współczesnej ikony - Jerzy Nowosielski.


Tomasz Lubaszka

W latach 1984-1986 Tomasz Lubaszka pracował w macierzystej uczelni jako stażysta-asystent u boku profesora Maszkowskiego. W 1986r. rozstaje się z uczelnią. Bierze udział w Ogólnopolskiej Wystawie Malarskiej "Bielska Jesień 1986" w Bielsko-Białej, gdzie otrzymuje nagrodę. Tego samego jeszcze roku organizuje pierwszą swoją wystawę w Galerii "Wieża ciśnień" w Kaliszu.


Tomasz Lubaszka na jubileuszowej wystawie swoich prac
w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie - 3 października 2016 r.

Kolejne lata przynoszą nagrody w konkursach malarskich i wystawach, między innymi w: Poznaniu, Katowicach, Częstochowie czy Tychach. Prace wystawia w: Opolu, Cieszynie, Bydgoszczy, Krakowie i oczywiście w Częstochowie.

Jego obrazy podróżują po Europie znajdując uznanie między innymi w: Niemczech, Dani, Czechach, Francji, Holandii czy Belgii.


Prace Tomasza Lubaszki na wystawie w Poznaniu w 2017r.

W międzyczasie Tomasz Lubaszka żeni się z Grażyną, także malarką (zmarłą w 2012r.).


Wystawa prac Grażyny Lubaszki w wilanowskiej Galerii SD w 2010r.
artystka stoi w środku

W kolejnych latach Lubaszka jest częstym gościem w Kostrzynie nad Odrą, gdzie jego prace są prezentowane na cyklicznie tam organizowanych wystawach poplenerowych "Sztuka na Granicy". W 2002r. Lubaszko prezentuje swoje obrazy w Kanadzie, w 2010r. w Indiach, a w 2016r. w Chinach.

 
Plakat z wystawy w Chinach w 2016r.

Prace Tomasza Lubaszki to jeden wielki malarski eksperyment z formą i barwą. Zdzisław Garczarek - dyrektor Kostrzyńskiego Centrum Kultury, tak pisze o pracach Lubaszki: "urzekły mnie wówczas jego ostre formy i menhiry pełne symbolicznych znaków (...) asceza kompozycji, dynamika przestrzeni, zagęszczona faktura(...) pejzaż pozbawiony jednoznacznej figuracji, pejzaż monumentalny, a jednocześnie pełen subtelności".

 
Obraz Tomasza Lubaszki z 2018r. - Pięć ostrych form

Prof. Waldemar Marszałek tak wypowiada się o Lubaszce: "(...) z piasku zamiast babek, robi obrazy. Piasek jest dla niego ważny, jest filarem obrazu(...) Artysta rzuca piaskiem, malarsko po oczach dla zadrażnienia, spotęgowania wizualnych wrażeń, sypie by usypać malarską ideę".


Praca Tomasza Lubaszki

Pani Anna Paleczek-Szumlas – Dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie dodaje: "Użyte w obrazach realne materie: piasek ziemia, ochra, starta cegła, metal, tkanina mająca swoją historię, są bezpośrednim odniesieniem do natury człowieka(...)To malarska próba pokazania materii duszy, próba, która z pewnością nie tylko mnie urzeka…".


Tomasz Lubaszka w swojej pracowni

I jeszcze jedna wypowiedź o malarstwie Tomasza Lubaszki, a w szczególności o nowym cyklu jego obrazów profesora Stanisława Baja z warszawskiej ASP: "z wielką pasją angażuje w malowanie rzek całą swą moc. Tworzy z ogromnym oddaniem, nadzieją na pozytywny rezultat, momentami z bezradnością, ale i niezwykłą wiarą, że wręcz poprzez fizyczne wejście w obraz znajdzie to „tajemnicze istotne”. Malując rzekę, maluje jej strukturę, a w zasadzie strukturę rzeczną obrazu, zmienność. Poszukuje odpowiedniego koloru, formy i, przede wszystkim, drgania powierzchni płótna, które chce być – jak rytm serca, rytm rzeki i obrazu – najwspanialszą twórczą interpretacją żywiołu płynącej wody (...) Na obrazach Tomka Lubaszki każda rzeka staje się autorską malarską wodą, wodą wód."


Obraz Tomasza Lubaszki, Warta II, 2020r.

Ostatnio Tomasz Lubaszka zajął się projektowaniem wnętrz. Wymyślił też własny rodzaj tynku.

 
Artysta i jego tynk strukturalny

W 2017r. w cyklu "Ludzie Kultury" dla MDK w Częstochowie powstał wywiad z Tomaszem Lubaszką:

Na podstawie:
https://lubaszka.art/
https://niezlasztuka.net/portfolio/tomasz-lubaszka/
Gazeta wyborcza
https://artinfo.pl/pl/
Tomasz Lubaszka 50/30 Malarstwo
Tomasz Lubaszka  - Artytmia
Aleksandra Herbowska, Życie i twórczość Tomasza Lubaszki,
Archiwum prywatne - Jolanta Famuła