Lubliniec - Ocalić od zapomnienia

Honorowi Obywatele Miasta Lublińca

Tytuł "Honorowego Obywatela Miasta Lublińca" otrzymali:

1983r.  - Bronisława Wilimowska, malarka, żona płk. Stanisława Wilimowskiego, za jej sprawą odsłonięto w 1983r. nowy pomnik ku czci żołnierzy WP i powstańców na cmentarzu wojskowym;


1983r. po prawej Bronisława Wilimowska

1992r.  - Jan Czwortek, organizator pomocy charytatywnej dla szkół i szpitali lublinieckich podczas stanu wojennego (były mieszkaniec Lublińca, zamieszkały w Wielkiej Brytanii);


Jan Czwortek, w środku, odbiera tytuł Honorowego Obywatela Lublińca

1992r. - Anke Iversen, organizatorka pomocy dla lublinieckiej służby zdrowia, zorganizowała leczenie klimatyczne w Danii dla wychowanków Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Głuchych w Lublińcu (zamieszkała w Dani);


pani Anke Iversen

2000r. - Ludgarda Buzek, naukowiec, samorządowiec, radna sejmiku śląskiego, urodzona w Lublińcu 1935r.;
2000r. - Jerzy Buzek, polityk, naukowiec, w latach ;997–2001 Prezes Rady Ministrów, a od 2009 do 2012 przewodniczący Parlamentu Europejskiego;


Ludgarda i Jerzy Buzkowie, podczas Gali w 2000r. w Lublińcu

2002r. - Krzysztof Raj, dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, przyczynił się do rozwoju infrastruktury komunikacyjnej Lublińca, odpowiedzialny za budowę zachodniej obwodnicy Lublińca;


Krzysztof Raj - stoi po lewej stronie

2010r. - Manfred Stier, właściciel zamku lublinieckiego, za sprawą którego zamek został odbudowany


Manfred Stier odbierający dokument potwierdzający, nadanie mu 
tytułu "Honorowego Obywatela Lublińca" 

2012r. - Andreas Hahn, burmistrz miasta Kravare (miasta partnerskiego), działał na rzecz rozwoju kontaktów partnerskich pomiędzy Lublińcem a Kravare;


Andreas Hahn, w środku, z aktem nadania mu
tytułu "Honorowego Obywatela Lublińca"

2018r. - Irena Királyné Sobków, aktywistka na rzecz współpracy Polsko-Węgierskiej, brała udział w podpisaniu umowy partnerskiej pomiędzy Lublińcem, a Kiskunmajsą, organizowała wypoczynek dzieci w Lublińca na Węgrzech.


Uroczystość wręczenia tytułu "Honorowego Obywatela Lublińca",
w Lubitece w 2018r. - pani Irenie Királyné Sobków (po prawej)

2022r. - Jan Kopiec, biskup gliwicki,od wielu lat wspiera działania samorządu lublinieckiego, angażuje się w życie religijne i kulturalne Lublińca


Wręczenie księdzu biskupowi (po prawej)
dokumentu poświadczającego nadanie mu tytułu "Honorowego Obywatela Lublińca"

2022r. - Fryderyk Zębik, prezes firmy EthosEnergy Poland S.A.


Fryderyk Zębik, po prawej stronie, odbierający dokument
potwierdzający nadanie tytułu "Honorowego Obywatela Lublińca"

Na podstawie:
Opracowanie - Andrzej Musioł