Lubliniec - Ocalić od zapomnienia

Alojzy Szkop

Alojzy Szkop (Skop) urodził się 15 maja 1890r. w Ligocie Woźnickiej w rodzinie Franciszka i Zofii z domu Górol. Ukończył szkołę ludową, a następnie w 1910r. wyjechał do Lipska, gdzie praktykował szoferstwo. Po praktykach został zatrudniony w Lipsku jako instruktor w szkole szoferskiej. W 1914r. zmobilizowany do wojska. Brał udział w I wojnie światowej - jako monter samochodowy.

Po powrocie z wojny wziął udział w Powstaniu Wielkopolskim. Od 1 stycznia 1919r. żołnierz I Wielkopolskiej AutoKolumny Ciężarowej w Poznaniu (przemianowanej później na 76 Kolumnę Samochodów Ciężarowych). Pół roku później (1 lipca 1919r.) został zwerbowany do Ekspozytury Wywiadowczej OK. w Poznaniu. Służbę pełnił do lutego 1920r. - zakończył ją w stopniu plutonowego. W międzyczasie odwiedzając rodzinne strony - włączył się w działalność tworzonej na ziemi lublinieckiej Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska (od lipca 1919r) - jako komendant placówki wywiadowczej.

Uczestniczył w II i III Powstaniu Śląskim w IV szwadronie żandarmerii polowej. Był współpracownikiem Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Bytomiu (mieszkał wówczas na Rozbarku, przy ulicy Karła 16). Od 1 kwietnia do 6 czerwca 1921r. działa w Ekspozyturze wywiadowczej Związku Przyjaciół Górnoślązaków - odział w Sosnowcu, gdzie był komendantem 3 placówki wywiadowczej w Starczej. W czerwcu 1921r. został przekazany do Lublińca do dyspozycji Pawła Golasia.

Po przyłączeniu Lublińca do II RP - pracuje jako szofer i drogomistrz.

We wrześniu 1939r. pomaga w budowie zasieków i barykad, oraganizuje samoobronę. Aresztowany przez Niemców w Konopiskach. Po kilku dniach został zwolniony za sprawą interwencji znajomego. W 1942r. zostaje po raz drugi aresztowany. Udaje mu się uciec podczas transportu z więzienia w Lublińcu do gmachu lublinieckiego Gestapo. W odwecie aresztowany zostaje jego syn Zenon - i wywieziony do KL Auschwitz, zaś drugi syn Rufin przechodzi ciężkie przesłuchanie w Gestapo.

Po wojnie Alojzy Skop przeprowadza się do Pluder. Zmarł 12 sierpnia 1962r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Poczesnej.