Lubliniec - Ocalić od zapomnienia

Władysław Kutzner

Władysław Kutzner urodził się 6 czerwca 1890r. w Ostrowie Wielkopolskim w rodzinie Kazimierza i Palmiry z domu Brechan. W 1909r. ukończył w Królewskim Gimnazjum w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie był członkiem tajnych, niepodległościowych organizacji - Towarzystwa Tomasza Zana i Organizacji Młodzieży Narodowej.

W latach 1909-1911 studiował prawo w Berlinie, a następnie rolnictwo na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył także kurs księgowości rolniczej w Szkole Handlowej Strelewicza we Wrocławiu. Studiując nadal aktywnie działał w OMN (był przewodniczącym tej organizacji we Wrocławiu).


Władysław Kuztner

W 1919r. odbywał praktyki administracyjne w starostwie powiatowym w Koźminie, a następnie w Wolsztynie. W lutym 1920r. został wyznaczony jako starosta komisaryczny Pleszewie. Funkcję tą piastował do maja 1921r. Następnie został kierownikiem starostwa w Pleszewie.


Władysław Kutzner - starosta pleszewski,
siedzi czwarty od lewej strony

Około 1920r. Władysław Kutzner ożenił się z Marią z domu Echaust, z którą miał trójkę dzieci. Córki: Marię (1921) i Teresę (1927) oraz syna Andrzeja (1924 lub 1925).

Od 1926r do 1930r. pełnił urząd starosty w Szubinie. Przez kolejne dwa lata 1930-32 był starostą w Inowrocławiu, a od 1932 do 1933r. - starostą w Cieszynie.


Pomnik ku czci żołnierzy poległych w okresie I wojny światowej i wojny bolszewickiej
w Inowrocławiu, odsłonięty 15 sierpnia 1930, jednym z inicjatorów budowy pomnika,
był starosta Władysław Kutzner

W 1933r. został przeniesiony w stan nieczynny.

Jednak już rok później w 1934r. powołany do czynnej służby i mianowany radcą, a następnie kierownikiem Oddziału Ogólno-Administracyjnego Urzędu Województwa Ślaskiego. W kolejnych latach pełnił funkcję wice dyrektora policji w Katowicach, a tuż przed wybuchem wojny - w kwietniu 1939r. został mianowany starostą grodzkim w Katowicach.

W czasie wojny rodzinę dotknęła tragedia. Jedyny syn Władysława Kutznera - Andrzej w marcu 1942r został wywieziony do KL Auschwitz, i w którym został zamordowany we wrześniu 1942r.


Andrzej Kutzner - syn Władysława Kutznera

13 lutego 1945r. Władysław Kutzner z nadania pułkownika Jerzego Ziętka został starostą lublinieckim. Funkcję tą pełnił do dnia 26 marca 1946r., kiedy zastąpił go na stanowisku obywatel Bielak.

W kwietniu 1945r. powstało w Lublińcu Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, na czele której stanął starosta Kutzner. Z inicjatywy tego towarzystwa pod koniec czerwca w Lublińcu stanął pomnik poświęcony poległym w walkach o miasto żołnierzom radzieckim.

W 1946r. pracownik Wydziału Samorządowego Urzędu Wojewódzkiego Śląsko Dąbrowskiego, a następnie Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Katowicach.

Władysław Kutzner zmarł 13 grudnia 1956r. w Katowicach.

Na podstawie:
Słownik biograficznych starostów Drugiej rzeczypospolitej tom. I, 2018
Trybuna Robotnicza 1946 nr. 88
Lubliniec - Zarys rozwoju powiatu, 1972r
Dziennik Bydgoski 1933, nr 198
https://www.powiatpleszewski.pl/images/readakcja/artykuly/wydawnictwa_powiatowe/pliki/pozostale/biuletyn-12.pdf