Lubliniec - Ocalić od zapomnienia

Joachim Widera

Joachim Widera - urodził się 15 czerwca 1920 r. w Sośnicy koło Gliwic (obecnie dzielnica Gliwic). Był synem powstańca śląskiego. Po Plebiscycie w 1921r. rodzina Widerów przeniosła się do Tarnowskich Gór. Tam Joachim kończy Szkołę Powszechną, a następnie uczy się w liceum pedagogicznym (także w Tarnowskich Górach) - jednak z powodu wybuchu wojny nie kończy ostatniej klasy.

Należał do Związku Harcerstwa Polskiego. W kwietniu 1939r. reprezentując Hufiec Tarnowskie Góry - "wystrzelał" Odznakę Strzelecką klasy III.


Odznaka Strzelecka - przyznana Joachimowi Widerze w 1939r

W wojnie obronnej 1939r. uczestniczył jako junak Przysposobienia Wojskowego przy 11 pułku piechoty w Tarnowskich Górach.

 
Joachim Widera  - w środku w Tarnowskich Górach - 1940r.

Od czerwca 1940r do września 1942r. pracował w Fabryce Prochu i Dynamitu w Krupskim Młynie (Kruppamühle der Lignose Sprengstoffwerke GmbH). 

 
Fabryka prochu i dynamitu w Krupskim Młynie

We wrześniu 1942 r. został przymusowo wcielony do wojska niemieckiego i po przeszkoleniu najpierw wcielony do 10 Dywizji Pancernej stacjonującej wówczas w Marsylii, a następnie przerzucony w marcu 1943 r. do Afryki jako uzupełnienie Afrika Korps - do Samodzielnego Pułku Pancernego na linii Mareth. Na początku kwietnia 1943r. dostał się do niewoli angielskiej.

 
Zaświadczenie o zaginięciu grenadiera Joachima Widery na froncie w Tunisie w 1943r.

Następnie poprzez Trypolis, Aleksandrię, Kair dotarł do ośrodka zapasowego Polskiej Armii w Gederze (Palestyna). Tam został skierowany do Iraku - gdzie po przebytej chorobie, przydzielono go do zorganizowanej w maju 1943 r. - 3 Dywizji Strzelców Karpackich do 1 brygady.


Odznaka rozpoznawcza 3 Dywizji Strzelców Karpackich

W sierpniu 1944. wraz z jednostką został przerzucony do Libanu. W lutym 1944r. wziął udział w kursie maturalnym i zdał maturę. Następnie poprzez Egipt dotarł do Włoch.


Abiturienci i nauczyciele po zakończeniu kursu maturalnego w Palestynie - luty 1944r
wśród nich Joachim Widera

W maju 1944r. wziął udział w bitwie pod Monte Cassino, a następnie w bojach o Ankonę, w walkach nad rzeką Senio i w bitwie o Bolonię.  Od września 1944r. do stycznia 1945 r. odbywał szkolenie w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Maderze.

Joachim Widera - stoi pierwszy z lewej strony na samym dole
Matera - Włochy 1944r. Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty

Dzień Podchorążego - Matera 1944r. Joachim Widera stoi pierwszy od prawej

Tam też ze względu na bezpieczeństwo - otrzymał dokumenty na nazwisko - Kostrzewski Romuald, pod którym służył do zakończenia wojny.


Zaświadczenie o ukończeniu kursu w Materze Joachima Widery
już na nazwisko  -  Romuald Kostrzewski

W połowie 1946r. wraz z Dywizją został przetransportowany do Anglii - gdzie doczekał się demobilizacji. Do Polski wrócił z Anglii w sierpniu 1947 r. do Tarnowskich Gór.


Joachim Widera - pierwszy od lewej, w ostatnich dniach przed powrotem do Polski - Anglia 1947r

Po powrocie do kraju, nie mogąc pracować jako nauczyciel, podjął pracę najpierw w Miejskim Handlu Detalicznym w Tarnowskich Górach, następnie w Spółce Brackiej w Tarnowskich Górach. W 1958r. po likwidacji Spółki Brackiej, podjął pracę w Przedsiębiorstwie Przerobu Złomu Metali w Herbach i przeprowadził się do Lublińca, gdzie otrzymał mieszkanie zakładowe. W Herbach pracował aż do czasu przejścia na emeryturę. 

Wspomnienia z czasów wojny  - Joachima Widery  - znalazły się w książce pod redakcją prof. Witolda Żdanowicza "Śląsk pamięci Monte Cassino".


Okładka książki, w której znalazły się wspomnienia Joachima Widery

Działał w Związku Bojowników i Wolność i Demokrację (ZBOWiD). Często odwiedzał lokalne szkoły dzieląc się z uczniami i nauczycielami swoimi wojennymi wspomnieniami.


Joachim Widera wraz z uczniami SP nr 1 w Lublińcu
stoi pierwszy po prawej stronie
w Izbie Tradycji Narodowej w SP nr 3 w Lublińcu


Joachim Widera - po lewej stronie w rozmowie z innym członkiem ZBOWiD'u panem Edwardem Noconiem
i nauczycielką ze SP nr 1 w Lublińcu

Pan Joachim Widera podczas spotkania z młodzieżą w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublińcu


W 1996r. na Ośrodku Harcerskim w Kokotku,
Joachim Widera spotkał się ze skautami z 18th z Chester

Zmarł 7 września 1996 r. w Lublińcu i został pochowany w Lublińcu na cmentarzu parafialnym przy ul. Plebiscytowej.

Za swoją służbę Ojczyźnie - Joachim Widera został odznaczony: Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino, Krzyżem Walecznych, Odznaką za Rany, Medalem Wojska, Krzyżem Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, a także: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Zwycięstwa i Wolności. Otrzymał także odznaczenia brytyjskie: The 1939 – 1945 Star, The War Medal 1939 – 1945, Italy Star.

Opracowano na podstawie:
"Wspomnienia" - Maria Pawełczyk - córka Joachima Widery
"Śląsk pamięci Monte Cassino" - Witold Żdanowicz, 1999r.

Zdjęcia:
Archiwum Hufca Lubliniec
"Śląsk pamięci Monte Cassino" - Witold Żdanowicz, 1999r.
Zdjęcia rodzinne
https://sagaa.wordpress.com/2014/02/06/mala-matura-podchorazowka/
http://www.niezwyklagminakrupskimlyn.pl