Lubliniec - Ocalić od zapomnienia

Jan Stróżyński

Jan Stróżyński urodził się 3 stycznia 1895r. w Skoraszewicach (powiat gostyński) w rodzinie Tomasza i Józefy z Michalaków. Ukończył 4 klasową szkołę powszechną. Następnie wyuczył się do zawodu piekarza.

Gdy wybuchła I wojna światowa wcielony jako poborowy do armii pruskiej w styczniu 1915r. Podczas walk doznał zatrucia gazem i został uznany za niezdolnego do stałej służby wojskowej. Do grudnia 1918r. przebywał w Poznaniu, gdzie został przydzielony do 4 Kompanii Garnison Bataillon Posen I. Pod koniec grudnia wrócił do domu wziął udział w Powstaniu Wielkopolskim. Początkowo w Straży Ludowej, następnie pod dowództwem ppor. Kamińskiego w Kompani Słupskiej, w 11 Pułku Strzelców Wielkopolskich.

Po zakończeniu powstania - żołnierz 69 Pułku Piechoty. Wraz z pułkiem walczy w wojnie polsko-bolszewickiej, za udział w której otrzymał Krzyż Walecznych.


Tymczasowa legitymacja upoważniająca Jana Stróżyńskiego
do noszenia "Krzyża Walecznych",

podpisana przez dowódcę pułku Milana Marszałka

Następnie służy w stopniu plutonowego w 74 pułku piechoty. Wraz z pułkiem stacjonuje w Biedrusku, skąd 23 czerwca koleją przyjeżdża do Herb Śląskich.


Jan Strużyński wraz z kolegami z 74 pułku piechoty w Biedrusku - zimą 1922

26 czerwca 74 pułk piechoty wkracza do Lublińca. Przez kolejne dwa lata Jan Stróżyński z tym miejscem zwiąże swoje życie zawodowe i osobiste. 23 października 1922r. żeni się z Józefą Miedzińską.


Jan Strużyński - w mundurze, poniżej jego żona Józefa

Szkoli się 31 stycznia 1924 r. kończy kurs doszkalający w Centralnej Szkole Podoficerów Zawodowych Piechoty w Chełmnie. W tym też czasie rodzi mu się syn - Walerian. Niestety w marcu 1924r. umiera żona Stróżyńskiego. Już w listopadzie Jan Stróżyński ponownie się żeni. Tym razem z Jadwigą Heinze.

Tuż potem przenosi się do 55 pułku piechoty w Lesznie do garnizonu w Rawiczu.


Jan Stróżyński - w 55 pułku piechoty w Rawiczu

31 maja 1939r. zostaje przeniesiony w stan spoczynku w stopniu starszego sierżanta. Gdy wybucha wojna zostaje aresztowany przez Niemców i przebywa w więzieniu we Wronkach i Poznaniu. 15 sierpnia 1941r. Jan Stróżyński zostaje zamordowany (zgilotynowany) w areszcie śledczym przy ulicy Młyńskiej w Poznaniu.


Gilotyna w areszcie śledczym przy ulicy Młyńskiej w Poznaniu

Na podstawie:
Cyryl - Cyfrowe Repozytorium Lokalne
https://archiwarodzinne.gov.pl/kolekcje/kolekcja-jana-strozynskiego