Lubliniec - Ocalić od zapomnienia

Ernst Wilhelm Auersbach - pastor

Ernst Wilhelm Ferdinand Auersbach urodził się 8 września 1813r. w Wierzbicy Górnej (Polnisch Würbitz) gdzie pastorem był jego ojciec - Christian Gottlob Auersbach późniejszy superintendent kluczborski). Ernst Auersbach ukończył gimnazjum książęce w Oleśnicy, a następnie studia na Uniwersytecie we Wrocławiu. Początkowo pracował jako prywatny nauczyciel, a później i sekretarz u Grafa von Reichenbach-Goschütz (najprawdopodobniej był to Heinrich Ernst). Prowadził parafię ewangelicką w Szydłowicach-Michałowicach w zastępstwie chorującego wówczas pastora E.Plaskudy. Po powrocie pastora do zdrowia - przenosi się do Kluczborka, gdzie pobiera nauki i praktykuje u pastora Ernesta Gottlieba Neugebauera. Gdy ten umiera w 1848r. zostaje wikariuszem parafii, a jeszcze w tym samym roku wysłany do Lublińca, gdzie obejmuje funkcję pastora. Pastor Auersbach opiekował się także parafią ewangelicką w Molnej.

Wiele wskazuje na to, że pastor na co dzień posługiwał się językiem polskim i msze odprawiał zarówno w języku niemieckim jaki polskim. Za pewne było to zasługą jego ojca pastora Christiana Auersbach, który wydał napisany w języku polskim i niemieckim -  "Katechizm dla szkół ewangelickich" (1824r), a także wznowił księgę liturgiczną - "Agendę" (1819r) księdza Jerzego Bocka (polskiego poety, pisarza, tłumacza, archidiakona oleśnickiego).

W połowie XVIII wieku wybudowano na naszym terenie dwa kościoły ewangelickie: w Piasku (1754r.) i Molnej (1756r.). Jednak w Lublińcu sprawa kościoła rozwiązała się za sprawą właśnie pastora Auersbacha, który wyszedł z inicjatywą jego budowy, oraz postarał się o zebranie środków (do tego czasu nabożeństwa odprawiano od 1826r. w za zgodą bp Emanuela de Szymońskiego, raz w miesiącu, w kościele pw. św. Anny). 14 sierpnia 1849r. wmurowano kamień węgielny pod budowę świątyni,


Informacja o wkopaniu kamienia węgielnego kościoła ewangelickiego,
zamieszczona w Lublinitzer Kreisblatt nr 32 z 1849r.

a już rok później 19 listopada 1850r. odbyło się poświęcenie kościoła, który przyjął za patrona Świętą Trójcę. Kościół postawiono nie tylko szybko, ale i tanio - bowiem kosztorys opiewał na sumę 8.5 tyś talarów cesarskich (odbiło się to niestety na jakości wykonania budowli, bowiem już 50 lat później musiano przeprowadzić remont kościoła). Większość datków na kościół pochodziła z datków osób prywatnych, część wyłożyła gmina, zaś 1333 talarów wyłożyło Stowarzyszenie Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa, którego zadaniem było wspieranie gmin ewangelickich (pomagało w budowie kościołów, far, szkół czy opłacało pastorów).


Kościół ewangelicki w Lublińcu,
który został wybudowany z inicjatywy pastora Ernsta Auersbacha w 1850r.

Co ciekawe, mimo, że zbudowany w zupełnie inny sposób - lubliniecki kościół przypominał swoim wyglądem ten z Wierzbicy Górnej. Obecnie kościoła lublinieckiego już nie ma - został rozebrany w 1972r. zaś świątynia w Wierzbicy przeszła remont i dzisiaj nie posiada już wieży.


Kościół ewangelicki w Wierzbicy Górnej

Jak podaje Ewangelik Górnośląski, w czasie gdy pastorem był Ernst Auersbach gmina ewangelicka obejmowała swoim zasięgiem 34 wioski, zaś należało do niej ponad 500 osób i liczba ta się stale zwiększała.

W 1852r. Auersbach zostaje wyznaczony na pastora swojej rodzinnej miejscowości - Wierzbicy Górnej (w tym też roku zmarł jego ojciec).


Informacja o przeniesieniu pastora Auersbacha z Lublińca do Wierzbicy Górnej w 1852r.

Tam też rok później bierze ślub z Amälią Friederiką Buchwald (miał z nią 3 dzieci). Niestety u pastora rozwija się choroba psychiczna. Najpierw trafia do Zakładu Leczniczego dla Obłąkanych, który mieści się z w budynkach byłego klasztoru w Lubiążu, a następnie do Zakładu Psychiatrycznego w Lwówku Śląskim Płakowicach, gdzie umiera w 1858r.


Szpital Psychiatryczny w Lwówku Śląskim, gdzie zmarł pastor Ernst Auersbach

Na podstawie:
Presbyterologie, das ist ausführliche Geschichte der Pastoren und Prediger des Kirchenkreises Creuzburg, 1867r.
Ewangelik Górnośląski, 1939, R. 8, nr 18
Lubliniec - z dziejów miasta na Górnym Śląsku: Jan Fikus senior
Lubliniec - 750 lat historii miasta i mieszkańców, część autorstwa Sebastiana Ziółka
Lublinitzer Kreisblatt nr 32 z 1849r.
Fotopolska