Lubliniec - Ocalić od zapomnienia

Augustyn Muszała

Augustyn Muszała (Muschalla) urodził się 27 sierpnia 1893r. w Biskupicach (dzisiaj dzielnica Zabrza) w rodzinie Franciszka i Anny z domu Scholz. W wieku 7 lat stracił ojca, gdy kończył szkołę powszechną w Biskupicach zmarła też jego mama. Augustynem i jego siostrą Agnieszką zajęli się właściciele małego sklepu państwo Cyganowie (rodzeństwo).


Biskupice - miejsce urodzenia Augustyna Muszały,
na zdjęciu urząd pocztowy

W wieku 14 lat Augustyn Muszała podjął pracę na kopalni "Concordia". Zapisał się też do Zjednoczenia Zawodowego Polskiego, w którym po dojściu do pełnoletności zajmował funkcję męża zaufania, a następnie został jego wiceprezesem.


Kopalnia "Concordia" w Zabrzu, gdzie pracował Augustyn Muszała

W tym też czasie udzielał się w Polskim Towarzystwie Dramatycznym im. Aleksandra Fredry. Towarzystwo to prowadziło działalność propolską: czytano polską literaturę, odbywały się odczyty historyczne, a także wystawiano sztuki teatralne.


Polskie Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry,
pierwszy od lewej siedzi - Augustyn Muszała

W 1915r. został powołany do armii pruskiej. Służbę odbywał jako sanitariusz w szpitalu wojskowym w Kassel. Po zakończeniu I wojny światowej wraca do Biskupic.


Anatol Muszała - drugi w drugim rzędzie,
w czasie służby w wojsku pruskim

Żeni się z Anną Cziumplik, z którą będzie miał pięcioro dzieci: Irenę, Zygmunta, Anatola, Anielę i Stefanię.


Augustyn i Anna Muszałowie

Już w grudniu 1918r zakłada Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" i zostaje jego prezesem. Włączył się także do prac Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Bytomiu, który oddelegował Muszałę na teren Westwalii, gdzie miał agitować na rzecz Plebiscytu i przekonywać Ślązaków pracujących na tym terenie do zagłosowania za Polską. W Wiesbaden kierował placówką reemigracyjną.

W marcu 1920r. wraca do Biskupic. gdy wybucha III Powstanie, bierze w nim udział - skierowany do w kompanii łączności. Po jego zakończeniu pracuje w Wydziale Pracy i Opieki Społecznej Naczelnej Rady Ludowej w Bytomiu. Gdy w wyniku decyzji Rady Ambasadorów Biskupice zostają po stronie niemieckiej - przeprowadza się wraz z rodziną do Mysłowic.

Na początku lipca 1922r. rozpoczyna pracę w Wyższym Urzędzie Ubezpieczeń w Mysłowicach, w którym pracować będzie do wybuchu II wojny światowej (sekretarz, podreferendarz).


Augustyn Muszała

Aktywnie prowadzi działalność społeczną i polityczną. Od 1923r. jest członkiem partii Chrześcijańska Demokracja, Związku Powstańców Śląskich (referent oświatowy), przewodniczy Związkowi Zawodowemu Urzędników Państwowych, jest sekretarzem a następnie prezesem Polskiego Związku Zachodniego. Przewodniczy  Towarzystwu Chrześcijańskiej Dobroczynności, jest członkiem zarządu Zespołu Towarzystw Polskich. W  1930r. zostaje wybrany do pięcioosobowego Prezydium Rady Miejskiej w Mysłowicach. Zasiada także w zarządzie Ochotniczej Straży Pożarnej (Komisja Rewizyjna). W końcu piastuje funkcję przewodniczącego oddziału mysłowickiego Obozu Zjednoczenia Narodowego.


Anatol Muszała wśród członków Prezydium Miejskiej Rady Narodowej,
stoi w drugim rzędzie - trzeci od prawej strony

W czasie okupacji, od 1940r. pracuje w Zakładzie Metalowym w Sosnowcu. Po kroczeniu Armii Czerwonej do Mysłowic - Muszała zgłasza się do pracy w Magistracie. Zostaje wybrany burmistrzem Mysłowic. Urząd ten sprawuje tylko dwa dni: 28-29 stycznia 1945r. Ze względu na to iż nie przynależał do Polskiej Partii Robotniczej został z urzędu usunięty i skierowany do Lublińca, gdzie do listopada pełnił funkcję p.o. burmistrza miasta. Następnie 30 listopada, głosami Rady Miasta - został wybrany na burmistrza Lublińca. Urząd ten pełnił do stycznia 1949r. kiedy to po raz kolejny ze względu na "wrogi stosunek do obecnej rzeczywistości" został z urzędu odwołany.


Przywitanie sztandaru Hufca ZHP Lubliniec w czerwcu 1946r,
Augustyn Muszała idzie z przodu w jasnym garniturze

W okresie powojennym był członkiem Stronnictwa Demokratycznego.


Anatol Muszała w 1957r.

Wraz z rodziną po raz kolejny przeprowadził się do Mysłowic, gdzie otrzymał pracę na stanowisku statystyka w Miejskiej Radzie Narodowej. Na tym stanowisku pracował do 1956r.  Rok później - 22 września 1957r. zmarł i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Mysłowicach.

 
Grób Augustyna Muszały na cmentarzu w Mysłowicach

Pasją Augustyna Muszały było zbieranie widokówek. Do dnia dzisiejszego zachowało się ze zbiorów Muszały około 260 widokówek z okresu od 1912r. do 1939. Wśród nich znalazły się kartki pisane przez Augustyna Muszałę do rodziny podczas wojny, czy z pobytu w Niemczech w latach 1919-1920.Widokówka ze zbiorów Muszały z 1912r. ze zjazdu Sokołów w Ligocie (Idaweiche)

Na podstawie:
Aniela Muszała - Z cyklu rodziny śląskie cz.II,
Szkice Lublinieckie nr 8, 2008r.
FotoPolska
Archiwum Hufca Lubliniec
Alfred Sulik - Galeria Zasłużonych Mysłowiczan