Lubliniec - Ocalić od zapomnienia

Biolik Franciszek

Franciszek Józef Biolik urodził się w 27 września 1900r. w Cielmicach (obecnie Tychy). Ukończył studia prawnicze. Był osobistym sekretarzem pierwszego wojewody śląskiego Józefa Rymera. Następnie w 1927r. pełnił obowiązki - wicestarosty w Lublińcu.

W 1927r. przeniesiony do Rybnika, gdzie do 1929r. pracował na stanowisku sekretarza starosty rybnickiego. W Rybniku wspomagał tamtejszych harcerzy - będąc członkiem zarządu Koła Przyjaciół Harcerstwa.

Starosta Marian Biolik - podczas święta pułkowego 74 gpp w 1929r,
stoi drugi od lewej

We wrześniu 1929r. został mianowany starostą lublinieckim. W tym też roku otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi.


10 rocznica wkroczenia do Lublińca 74pp - 19 czerwca 1932r.

Starosta Franciszek Biolik - tuż obok oficera 74gpp na wprost

Funkcję tą sprawował do 1934r. kiedy to został zwolniony z urzędu pod za­rzutem sprzeniewierzenia 13.000 zł. na szkodę spółdzielni „Zagroda", w której jako starosta i przewodniczący Wydzia­łu Powiatowego, był członkiem zarządu. Podczas procesu, który odbył się w 1937r. przeciwko Franciszkowi Biolikowi zeznawali - dyrektor Miejskiej Komunalnej Kasy Oszczędności w Lublińcu - Marian Ociepko oraz dyrektor Spółdziel­ni "Zagroda" - Wilhelm Czech. Sąd Okręgowy w Tarnowskich ­rach w czerwcu 1937r. skazał Franciszka Biolika na dwa lata wię­zienia oraz na 1.000 grzywny i utratę praw obywatelskich na trzy lata. Poza tym, zasądził na rzecz po­szkodowanej spółdzielni - powództwo cy­wilne w wysokości 7.000zł. Franciszek Biolik złożył apelację. W czerwcu 1938r. Sąd Apelacyjny skazał go na trzy lata więzienia i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich.

Prywatnie był żonaty z Marią z domu Golasowską, córką znanego i cenionego budowniczego i właściciela cegielni parowej Alojzego Golasowskiego. W lutym 1938r. samochód, w którym jechali Franciszek Biolik i jego teść Alojzy Golasowski, pomiędzy Mysłowicami a Giszowcem uległ wypadkowi. Rany Golasowskiego okazały się tak poważne, że w ich wyniku - 13 lutego zmarł w szpitalu.

Na podstawie:
Głos Górnego Śląska, 1922, R. 2, nr 82
Śląski Kurier Poranny 1938, nr 43
Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka, 1938, R. 19, Nr. 95
Kurier Wieczorny, 1938, R. 3, nr 11
Kurier Wieczorny, 1937, nr 156
Kurier Wieczorny, 1938, R. 3, nr 42
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec