Lubliniec - Ocalić od zapomnienia

Marian Śliwiński

Marian Śliwiński urodził się 1 sierpnia 1901r w Końskich w rodzinie Franciszka i Katarzyny. Szkołę powszechną ukończył 1915r. Gdy w 1915r. przy Męskim Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Końskich  - nauczyciel Wacław Ziembiński (późniejszy Hufcowy) założył Męską Drużynę Harcerską im. Tadeusza Kościuszki - wstąpił do niej.

W latach od 1916 do 1918r. był członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej na terenie miasta Końskie(w 5 obwodzie). Gdy w 1 listopada 1918r. władze w mieście zaczęły przejmować władze polskie - Marian Śliwiński brał udział w rozbrajaniu wojsk okupacyjnych, a następnie wstąpił na ochotnika do tworzącego się Wojska Polskiego.

Wcielono go do Batalionu Radomskiego, skąd przydzielono, do powstałej w kwietniu 1919r., 5 Baterii Artylerii Konnej Odsieczy Lwowa (późniejszej 4 Dywizjon Artylerii Konnej). Uczestniczył w polskiej ofensywie w Małopolsce Wschodniej i na Wołyniu. Wraz ze swoim oddziałem dotarł do Kijowa, gdzie został lekko ranny i do końca wojny przeleżał w szpitalu. Za udział w wojnie z bolszewikami został odznaczony Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921, a także Medalem Niepodległości.


Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, którym został odznaczony Marian Śliwiński

Po powrocie z frontu przez jakiś czas pracował w Koneckiej Fabryce Odlewów Żelaznych i Emalierni "Słowianin", a także w policji.


Fabryka Odlewów Żelaznych w Końskich - 1929r.

W 1926r zawarł związek małżeński z Anielą z domu Malicką z Kazanowa k.Końskich. Miał trójkę dzieci: Adama (1929r), Teodorę (1930r) oraz Halinę(1937r).


Rodzina Śliwińskich - od lewej: żona Aniela, córka Teodora i syn Adam

W 1927r. rozpoczął służbę w 74 p.p. w Lublińcu. 1 czerwca 1928r. Marian Śliwiński został mianowany podoficerem zawodowym  - w stopniu plutonowy.


Marian Śliwiński - stoi w środku

Praca w wojsku spowodowała w 1930r. - przeprowadzkę całej rodziny do Lublińca,która zamieszkała przy ulicy Ligonia 4.


Święto Pułkowe 74 gpp - 8 października 1933r.
Marian Śliwiński kuca z tyłu

Za wzorową służbę w jednostce - Marian Śliwiński został odznaczony Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę, a następnie Brązowym Krzyżem Zasługi.

Opinia o plutonowym Śliwińskim podpisana przez dowódcę 74 gpp
pułkownika piechoty - Wacława Wilniewczyca w 1938r.
 
Przed zbliżająca się rodzina Śliwińskich wyjechała z Lublińca do rodziny do Kazanowa, zaś Marian Śliwiński wziął udział w wojnie obronnej i 1 września 1939r. pełnił funkcję dowódcy plutonu w 3 kompani ckm.

Żołnierze 74 gpp - Marian Śliwiński - leży w środku przy ckm
 
W walkach pod Złotym Potokiem (3/4 września) dostał się do niewoli niemieckiej, z której wrócił w 1943r. Do końca wojny pracował w młynie wodnym Dobrzańskiego oraz działał w konspiracji jako instruktor AK.

Po wojnie Marian Śliwiński pracował w Spółdzielczych Zakładach na terenie Końskich. Był organizatorem Miejskiego Handlu Detalicznego. W połowie lat 60 - przeszedł na emeryturę nadal jednak udzielał się jako sekretarz Rady w PSS Końskie.

Marian Śliwiński, lata 60-te
 
Zmarł 6 sierpnia 1991r. w Końskich i został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym.
 
Opracowane na podstawie:
Wspomnienia - Jan Nowak
http://konskie.zhp.pl/kalendarium-harcerstwa-na-ziemi-koneckiej/
http://pamieciniepodleglosc.pl