Lubliniec - Ocalić od zapomnienia

Lubliniec letnisko

W 1928r. w Orędowniku Samorządu - organu Związku Gmin Województwa Śląskiego (nr 16 i 17) ukazał się artykuł autorstwa Tomasza Ptaka - nadsekretarza miejskiego w Lublińcu, w którym przekonuje on czytelników, że miasto Lubliniec to świetne miejsce na letni wypoczynek i że warto zainwestować w budowę domku letniskowego w Lublińcu. Zapraszam:

"O mieście naszem spotyka się bardzo rzadko na łamach pism stolicy Województwa Śląskiego jakąkolwiek wzmiankę. A jednak miasto Lubliniec,  wysunięte na krańcowe północne rubieże naszego Województwa bodaj najwięcej zasługuje na to, aby się niem szerszy ogół więcej zainteresował. Nasze miasto, któremu przyroda niczego nie poskąpiła, posiada w wysokiej mierze wszelkie zalety i dane kwalifikujące je na miejscowość letniskową. Jeżeli sobie np. uświadomimy, że do pobliskiej Blachowni pod Częstochową, która pod względem wyglądu estetycznego i wyposażenia przyrodniczego z Lublińcem w żaden sposób nie może iść w paragon, zjeżdża się rok rocznie tysiące rodzin na wywczasy letnie, to mimo woli nasuwa się nam pytanie, dla czego miasto nasze pod tym względem ma być pomijane i po macoszemu traktowane.


Witający przybywających do Lublińca - Dworzec kolejowy
okres międzywojenny


Jedna z kamienic lublinieckich tonąca w zieleni - okres międzywojenny


Widok ulicy Karola Miarki i otaczające wszystko drzewa
okres międzywojenny

Z pełnem uznaniem: podkreślić należy wysiłki i wytężoną pracę Zarządu miasta z jego energicznym burmistrzem Orlickim na czele, dyktowaną troską o rozwój  dobrobyt miasta a zakreśloną w kierunku utworzenia z Lublińca miejscowości letniskowej w pełnem tego słowa znaczeniu. W związku z term zostały zrealizowane bardzo poważne projekty. Wybudowano i uruchomiono łaźnię miejską, urządzono według najnowszego systemu zakładów tego rodzaju. Po tanich cenach można w niej zażywać kąpieli wanienkowych, natryskowych, rzymskich, parowych i elektrycznych. Zaopatrzona jest również w aparaty do opromienień elektrycznych. Łaźnią miejską kieruje wypróbowana siła fachowa.


Budynek łaźni miejskiej - widok współczesny

W lesie miejskim zakłada miasto olbrzymi staw kąpielowy, położenie którego nazwać można prawdziwą sielanką.


Kanał oraz miejski staw kąpielowy w Lublińcu w okresie międzywojennym

Niedaleko stawu założyło miasto wielki i ozdobny plac tenisowy.Korty tenisowe w Lublińcu okres międzywojenny oraz okupacji

Park Grunwaldzki położony w lasach miejskich jest z nadzwyczajną starannością pielęgnowany. Dzięki jego położeniu stanowi on nietylko dla łaknących świeżego powietrza prawdziwą oazę, ale przedstawia również miły widok dla oczu każdego lubownika przyrody.


Park miejski - okres okupacji


Park miejski podczas Zjazdu Kół Śpiewaczych w 1937r.

Towarzystwo Polek, które park dzierżawi, wybudowało w nim bardzo ozdobny domek szwajcarski. Miasto zaś projektuje wybudować w parku imponujący dom gościnny w rodzaju sanatorium. Dotychczasowe doświadczenia, jak prędko tut. Magistrat potrafi swoim projektom nadać kształty realne, dowodzą, że i tenże projekt w niezadługim czasie zrealizowany zostanie.


Park Miejski (Grunwaldzki) - okres międzywojenny


Plakat z okresu międzywojnia, Zabawy leśnej w Parku Miejskim

Dla jednostek rzutkich i przedsiębiorczych nadarza się sposobność rentownych inwestycyj swych kapitałów w postaci wyniesienia domków letniskowych. Poczynania takie miasto będzie W każdym razie jak najlepiej popierać i nabycie terenu pod budowę domków w ramach możliwości ułatwiać. W bliskiej perspektywie istnieje projekt utworzenia tzw. koncernu którego zadaniem będzie wybudowanie stylowych domków letniskowych.

Widzimy z tego, jak miasto nasze w szybkiem tempie przeistacza się na miejscowość letniskową. Ma ono po temu wszelkie warunki. Same miasto zwłaszcza z wiosną, gdy w całej wspaniałości rozkwitają drzewa czereśniowe, któremi obsadzone są czyste i starannie wybrukowane ulice miasta, przedstawia czarujący widok. Wogóle śmiało twierdzić można, że pod względem zadrzewienia nie ma ono sobie równego na terenie polskiego Śląska.
Zadrzewione i zielone miasto Lubliniec - okres międzywojenny

Spacery po lesie miejskim o obszarze 1400 ha, po dobrze utrzymanych drogach z poustawianemi w pewnych odległościach ławkami są nieocenioną rozrywką fizyczną.


Rowerzyści w lesie miejskim - okres międzywojenny


Grupa gimnazjalistów w lesie miejskim - okres międzywojenny

Ładny widok dla lubowników przyrody przedstawia majętność miejska „Zagłówek" ze swemi licznemi stawami rybnemi.Stawy na Zagłówku - widok współczesny

Nie należy zatem szukać wywczasów letnich po cudzych miejscowościach, albowiem Lubliniec daje wszystko, co tylko pod tym względem wymagać można. Miasto nasze jest prawdziwą perłą Województwa Śląskiego, wymarzone na letnisko w jak najdalej idącym zakresie."

Opracowane na podstawie:
Orędownik Samorządu - organu Związku Gmin Województwa Śląskiego (nr 16 i 17)
Archiwum Hufca ZHP Lubliniec
FotoPolska
Archiwum prywatne - Krzysztof Brzezina
Zdjęcia prywatne - Uroczy Lubliniec - Aleksander Duda