Lubliniec - Ocalić od zapomnienia

Teofil Różański

Teofil Różański urodził się 7 kwietnia 1863r. w rodzinie Melchiora i Teresy (Stein) w Zabrzu. Szkołę ukończył w Zabrzu. Następnie pracował na kopalni jako górnik. Pod koniec XIX wieku zakupił folwark Gaszynka w Glinicy (300ha i 180 ha lasu).

Angażował się w agitację za wyborem do sejmu pruskiego - propolskiego kandydata, w obwodzie Gliwice - Toszek - Lubliniec, księdza Teodora Jankowskiego (proboszcz parafii w Kotorzu Wielkim). 


Propolscy posłowie w sejmie pruskim,
na dole po prawej stronie ksiądz Teodor Jankowski

W okresie Plebiscytu i Powstań Ślaskich pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Powiatowego Kółek Rolniczych. Był członkiem Powiatowego Komisariatu Plebiscytowego w Lublińcu. Zasiadał także w zarządzie Spółdzielni "Rolnik". Za działalność w tym okresie - został odznaczony Gwiazdą Górnośląską (1930r).


Gwiazda Górnośląska,
polskie odznaczenie wojskowe ustanowione w 1925 roku dla powstańców śląskich.

Po przyłączeniu Glinicy do Polski pełnił funkcję prezesa Powiatowego Związku Gmin (1928r).

23 listopada 1930r. wziął udział w wyborach do III kadencji Sejmu Śląskiego 1930 w okręgu wyborczym nr 3 (powiat Świętochłowicki) z ramienia Narodowo-Chrześcijańskiego Zjednoczenia Pracy i zdobył mandat w tym okręgu.


Z Lublińca z tej samej listy co Różański startował Emanuel Grzesik,
jednak jemu nie udało się dostać do Sejmu

Na pierwszym posiedzeniu Sejmu Śląskiego III kadencji, która odbyła się 9 grudnia 1930r. jako najstarszy wiekiem parlamentarzysta (67 lat) pełnił funkcję marszałka seniora. Wygłosił też okolicznościową mowę:

"Jako najstarszy wiekiem poseł mam zaszczyt objąć przewodnictwo na pierwszem plenarnem posiedzeniu III Sejmu Śląskiego. Witam wszystkich Pp. Posłów i życzę im, aby zawsze sumiennie spełniali obowiązki, jakie nakłada na nich Państwo. Sejm Śląski ma za zadanie uchwalanie ustaw, które regulują życie naszej dzielnicy we wszystkich dziedzinach, przekazanych nam w Statucie Organicznym. W pracy tej Sejm Śląski musi mieć wzgląd na wszystkie czynniki, które składają się na całokształt życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Tak pojęta praca Sejmu, prowadzona w harmonii, przyniesie pożytek całemu państwu, naszej dzielnicy śląskiej i jego ludowi".


Teofil Różański

Podczas tej kadencji wziął udział we wszystkich 49 posiedzeniach, był członkiem sejmowej izby rolniczej. Funkcję posła pełnił do końca kadencji, czyli do lipca 1935r.

W czasie pełnienia mandatu posła, zaangażował się między innymi, w latach 1931-32, w próbę otwarcia na trasie kolejowej Kochanowice-Ciasna przystanku pasażerskiego. Niestety pomysłu tego nie udało mu się zrealizować (przystanek otwarto dopiero w 2020r.).


Pismo Teofila Różańskiego w sprawie przystanku
do wojewody śląskiego Michała Grażyńskiego

W gospodarce na folwarku pomagał ojcu syn - Jerzy Różański. Drugi z synów  - Józef Różański (1912.05.12) zostaje w 1937r. wyświęcony w Krakowie na księdza (w 1949r. porzuca stan kapłański, umiera w 1992r. w Żywcu).


Józef Różański - syn Teofila Różańskiego

Teofil Różański umiera w 1940r.

Na podstawie:
Jerzy Farys - Księga historii Ziemi Turawskiej część druga: duchowni i obiekty sakralne
Arkadiusz Baron - Dzieje kolei Kluczbork-Tarnowskie Góry 1884-2016
Witold Marcoń - Rolnicy w Sejmie Śląskim
Henryk Rechowicz - Sejm Śląski
Polska Zachodnia 1930r. nr 165
Paweł Synowiec