Lubliniec - Ocalić od zapomnienia

Bitwa na kalendarze

W lutym 1920r. oba państwa - Rzeczpospolita i Niemcy rozpoczęły tworzenie organów plebiscytowych. Jednak działania zmierzające do przekonania mieszkańców Górnego Śląska by zagłosowały podczas nadchodzącego plebiscytu za jedną lub drugą stroną - rozpoczęły się już dużo wcześniej i przybierały bardzo różną formę.

Na przełomie grudnia 1919r i stycznia 1920r. na terenie Lublińca został rozprowadzany "Kalendarz Ludowy dla Górnoślązaków", który w sposób jednoznaczny skłaniał mieszkańców Śląska do głosowania za Niemcami, odwołując się między innymi do wartości religijnych.

Kliknij poniżej by przeczytać Kalendarz Ludowy dla Górnoślązaków

W odpowiedzi na tą akcję - Maksymilian Rzeźniczek - poprzez plakaty oraz informacje w gazetach śląskich, informował mieszkańców Lublińca o możliwości, a nawet o potrzebie  - darmowej wymiany "Kalendarza Ludowego dla Górnoślązaków" na kalendarz "Kalendarz Górnośląski. Katolik". Wymiany takiej można było dokonać na rynku lublinieckim w sklepie, którego był właścicielem pod numerem 17.

Kliknij poniżej by przeczytać Kalendarz - Katolik

Na podstawie:
Nowiny 1920, nr. 13

Zdjęcia:
Śląska Biblioteka Cyfrowa