Lubliniec - Ocalić od zapomnienia

Walter Mrozek

Walter Mrozek urodził się 3 kwietnia 1920r. w Dombrowie (Dąbrowa, Dambrau, opolskie) w rodzinie Aleksandra i Elfrydy z domu Rodon.


Aleksander Mrozek (drugi od lewej) - ojciec Waltera,
w mundurze pruskiego artylerzysty - 1915r.

Jego ojciec Aleksander i stryjowie walczyli w III Powstaniu Śląskim, dlatego po podziale Górnego Śląska w 1922r. wraz z rodzinami musieli opuścić rodzinną wioskę.


Walter Mrozek w mundurze oficera Straży Pożarnej
w Warszawie, okres okupacji

Walter wraz z rodziną prawdopodobnie początkowo zamieszkał w Zabrzu, a następnie przeniósł się do Lublińcu. Tutaj uczęszczał do szkoły Gimnazjum, jednak wiele wskazuje na to, że szkołę kończył w Ostrzeszowie Wielkopolskim. Następnie pracował w straży pożarnej w Radomiu, później w Zakładach Starachowickich (być może na stanowisku komendanta). W zakładach produkowano między innymi potajemnie dla żołnierzy AK - pistolety Steny. Prawdopodobnie wówczas wstąpił do AK(doszedł do stopnia porucznika).

Ze względu na możliwość dekonspiracji przeniósł się do Warszawy (tam kilkukrotnie zmieniali adres zamieszkania). W latach 1942/43 ukończył kurs oficerski w Centralnej Szkole Pożarniczej (uzyskał stopień podporucznika).

Tak wyglądał kurs oficerski, w którym brał udział Walter Mrozek (za stroną Szkoły Głównej Straży Pożarnej w Warszawie): W latach 1942-1944 w szkole przeprowadzano kursy kwalifikacyjne, w tym dwa kursy oficerskie. Jego uczestnicy rekrutowali się z terenu Generalnej Guberni. Ponieważ wszyscy posiadali wyszkolenie podoficerskie i kilkuletni staż w strażach zawodowych, do minimum ograniczono zajęcia praktyczne i ćwiczenia bojowe, zwiększając liczbę wykładów. Poza wyszkoleniem kursanci pełnili służbę bojową w Oddziale Doświadczalnym szkoły, stanowiąc obsadę wozów bojowych przewidzianych do akcji w organizacji służby obrony przeciwlotniczej miasta. Niewielką liczbę godzin przeznaczono na zajęcia gospodarskie oraz konserwację sprzętu pożarniczego. Ćwiczenia pozorowane - sierpień 1939r. Centralny Ośrodek Wyszkolenia Pożarniczego,
w czasie wojny - Centralna Szkoła Pożarnicza w Warszawie - Żoliborzu

Walter Mrozek - wziął udział w Powstaniu Warszawskim, był dowódcą plutonu w Śródmieściu. Walczył 63 dni. Po klęsce Powstania, dostał się wraz z żoną do obozu przejściowego w Pruszkowie (na terenie byłych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego), z którego udało mu wyjść za pomocą fałszywych dokumentów.

 
Wieża wartownicza Durchgangslager 121 w Pruszkowie

Następnie dotarł do Lublińca, gdzie mieszkała jego rodzina - w domu przy ulicy Ogrodowej 18.


W tej kamienicy, przy ulicy Ogrodowej,
na I piętrze mieszkali pod koniec wojny i w latach 40 i 50 tych,
państwo Mrozkowie. Tutaj urodził się Walter Mrozek junior.

Tuż po zakończeniu wojny - w marcu 1945r. znalazł zatrudnienie w Miejskiej Zawodowej Straży Pożarnej miasta Katowice. 28 maja 1945r. złożył ślubowanie. Był dowódcą I plutonu.


Budynek Straży Pożarnej przy Ulicy Wojewódzkiej 11,
gdzie w 1945r. pracował Walter Mrozek

Wiosną 1945r. Walter Mrozek żeni się z Heleną z domu Wiśniewską (którą zna się już od Starachowic, także uczestniczkę Powstania Warszawskiego).


Helena Mrozek/Trocińska z domu Wiśniewska, żona Waltera Mrozka

12 czerwca 1945r. podporucznik pożarnictwa Walter Mrozek został zamordowany. Tak historię śmierci Waltera opisuje jego kuzyn - Roman Mrozek: "Dwunastego czerwca 1945r. Walter wraz z przyjacielem Kazimierzem Lebiedzikiem, wieczorem, po służbie, udali się do znanego w Katowicach lokalu "Astoria" (ulica Mariacka).


Kawiarnia Astoria w Katowicach przy ulicy Mariackiej,
w której doszło do bójki pomiędzy Walterem Mrozkiem, a oficerami radzieckimi

W czasie pobytu, między nim a przebywającymi w tym lokalu oficerami radzieckimi doszło do ostrej wymiany zdań, zakończonej bójką (być może przyczyną sporu była melodia patriotyczna, którą zagrał w lokalu na pianinie). Wezwana na pomoc żandarmeria wojskowa obezwładniła kuzyna i wywiozła w nieznane miejsce samochodem ciężarowym. Nad ranem jego zmasakrowane zwłoki, z wybitymi zębami i i śladami duszenia znaleziono przy ulicy Gen. Zajączka w Katowicach."

Walter Mrozek został pochowany na cmentarzu przy ulicy Francuskiej w Katowicach.


Grób Waltera Mrozka w Katowicach

Po śmierci Waltera Mrozka, 4 lipca 1945r. rodzi mu się syn, któremu żona Helena nadaje imię Walter.

Na podstawie:
Dokumenty archiwum Miejskiej Straży Pożarnej w Katowicach
Wspomnienia - Roman Mrozek
Wspomnienia - Jerzy Trociński
Wspomnienia - Helena Mrozek/Trocińska
Fotopolska
http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/17935,pruszkow-tedy-przeszla-warszawa.html