Lubliniec - Ocalić od zapomnienia

Cis zamkowy

Autor: Piotr Serafin

Na terenie Zamku w Lublińcu rośnie jeden z 12 pomników przyrody jakie znajdują się w obrębie miasta. Jest to Cis Pospolity, który do rejestru pomników przyrody trafił rozporządzeniem nr 1/77 Wojewody Częstochowskiego w dniu 17.06.1977 roku. Wtedy chyba tylko pasjonaci lokalnej przyrody wiedzieli o jego istnieniu, gdyż ukryty był w cieniu mocno zrujnowanego już Zamku, gdzie mało kto zaglądał.

Dzisiaj już wiemy, że dzięki staraniom wielu firm i prywatnych osób, dzięki powołanej Fundacji Zamek Lubliniecki ale przede wszystkim dzięki panu Manfredowi Stier i jego córce Danieli, ta kiedyś zarośnięta krzakami ruina odzyskała swój dawny blask.

Przetrwał również i jak się wydaje pozostaje w świetnej formie piękny okaz Cisa Pospolitego. Jego obwód na dzień dzisiejszy wynosi 142 cm, zaś wiek określa się bodajże na ok. 350 lat. Cisy są drzewami długowiecznymi i te dane nijak się mają w porównaniu do najstarszego drzewa w Polsce jakim wciąż pozostaje okaz tego samego gatunku, rosnący w Henrykowie Dobrzańskim na Dolnym Śląsku. Wiek tamtego cisa o imieniu „Henryk” szacuje się na ok. 1300 lat, a obwód pnia przed tragicznym huraganem w latach 80-tych XX wieku wynosił 5 metrów. Obecnie po odłamaniu się wtedy sporego fragmentu, jego pień jest niewiele większy od naszego okazu i wynosi ok. 1,5 metra.

Pomimo tego, że nasz jest dopiero młodzieniaszkiem, można by rzec - smarkaczem:) to może warto również jemu nadać jakieś imię? W końcu być może w jego cieniu odbywali narady Konfederaci Barscy, a może tutaj jeden z ich przywódców Kazimierz Pułaski „wzdychał” do pięknej Franciszki z Krasińskich, która w naszym Zamku w tym czasie pomieszkiwała? Około 100 metrów w linii prostej ale już na terenie Szpitala Psychiatrycznego można zobaczyć drugi lubliniecki pomnik przyrody. Jest to piękny szczególnie wiosną, okaz dębu szypułkowego o obwodzie 402 cm. Ten do rejestru trafił rozporządzeniem nr 6/91 Wojewody Częstochowskiego z dnia 4.02.1991r. (zm. 2/96, poz. 5).

Także w pobliżu Zamku rośnie kolejny ponik. Szpaler 9 dębów rosnących na Bulwarze im. Ludwika Okwieki został w ten sposób wyróżniony uchwałą Rady Miejskiej w dniu 05.11.2021 roku.